Bruinvissen adviescommissie (BO-43-116.01-001, BO-43-021.02-003, BO-11-018.02-045)

Project: EZproject

Project Details

Description

Een van de Nederlandse verplichtingen onder ASCOBANS is het opzetten van een bruinvisbeschermingsplan. Sinds 2011 worden de kennisleemtes uit het plan gevuld door het uitvoeren van onderzoek naar bruinvissen. Een van de aanbevelingen uit het plan betreft het instellen van een onafhankelijke wetenschappelijke begeleidingscommissie van het bruinvisbeschermingsplan. Staatssecretaris Bleeker heeft dit in 2012 aan de 2e Kamer toegezegd en deze toezegging is nadien door Staatssecretaris Dijksma herhaald. Het doel van de commissie is om wetenschappelijk advies te geven over lopend en toekomstig bruinvisonderzoek. In 2016 is het eerste advies van de commissie verschenen. In 2019 is samen met LNV gewerkt aan de totstandkoming van de herziening van het bruinvisbeschermingsplan uit 2011. In 2020 wordt het werk voortgezet.

StatusActive
Effective start/end date1/01/1531/12/24