Botanisch Erfgoed (KB-36-001-021)

Project: LNV project

Project Details

Description

De verkenning gaat in op de wettelijke verplichtingen waaraan Nederland zich verbonden heeft ten aanzien van het behoud van de biodiversiteit, waarbij in detail vragen aan bod komen als: wat wordt precies verstaan onder de te beschermen biodiversiteit en over welke inheems plantensoorten gaat het dat, wat wordt in deze verstaan onder wild relatives of cultivated plants en culturally valuable species waarover in de jaarverslagen van het CBD gesproken wordt, en wat precies wordt verstaan onder typische soorten, op basis waarvan de structuur en functie van de te beschermen habitattypen (Natura 2000) worden bepaald als belangrijk criterium voor het bepalen van de gunstige staat van instandhouding? Hoeveel plantensoorten in ons land staan onder de druk en in welke mate?

StatusFinished
Effective start/end date1/01/2131/12/22