Borging MNP, data en indicatoren bestaand natuurbeleid (WOT-04-011-037.12)

Project: EZproject

Description

Bij de modellering gaat het met name om het automatiseren van de onzekerheden berekening, versnellen van de doorlooptijd, integratie van de (nu nog) losse modules agrarisch gebied en water en automatisering van de vertaling van ruwe modeloutput in hapklare indicatoren. Met betrekking tot de gegevensvoorziening gaat het om het afmaken van de methode om op gestandaardiseerde wijze landgebruikskaarten te kunnen opleveren (basiskaart natuur). Qua indicatoren gaat het om het operationaliseren van provinciale referenties voor natuurkwaliteit voor landnatuur.

StatusActive
Effective start/end date1/01/1931/12/19