Borging mestlaboratoria (WOT-04-008-031.02, WOT-04-008-026)

Project: EZproject

Project Details

Description

Ter bewaking van de kwaliteit van de mestlaboratoria wordt er aanvullend op de reguliere kwaliteitsbewaking vier maal per jaar een steekproef uitgevoerd. Daarbij worden monsters die al eerder door het mestlaboratorium geanalyseerd zijn, door WFSR met de geldende NEN methoden nogmaals geanalyseerd. De verkregen resultaten worden vergeleken met de resultaten van het mestlaboratorium en de verschillen worden statistisch beoordeeld. Indien de beoordeling daar aanleiding toe geeft, onderneemt het betreffende laboratorium actie. De Raad voor de Accreditatie ziet erop toe dat deze acties proportioneel zijn met de mate van de afwijking. Op deze manier wordt voorkomen dat er systematische verschillen tussen de mestlaboratoria ontstaan.

StatusActive
Effective start/end date1/01/1231/12/21