Bonamia-vrije oesters (BO-43-116.01-003, BO-43-021.02-020)

Project: EZproject

Project Details

Description

Voor toekomstig grootschalig herstel van oesterbanken is er momenteel een tekort aan bronmateriaal (platte oesters). Platte oesters kunnen uit het wild gehaald worden, of opgekweekt worden. Deze zijn ofwel als volwassenen opgevist van natuurlijke banken of kweekpercelen, ofwel als broed geproduceerd met behulp van collectoren in het veld, in speciaal daarvoor aangelegde vijvers, of in broedhuizen (hatcheries). Productie van broed in een hatchery geeft het minste risico voor de omgeving.

De kwaliteitseisen voor platte oesters voor natuurherstelprojecten zijn:

  • vrij van ziekteverwekkers
  • indien mogelijk tolerantie of resistentie tegen ziektes
  • geen aanwezigheid van niet-inheemse soorten
  • goede overleving, groei en reproductie
  • aangepast aan de lokale omgeving
  • hoogst mogelijke genetische diversiteit
  • kostenefficiënt.

 

In het door LNV gefinancierde project BO project Bonamia-vrije oesters uit 2018 - 2020 is door Wageningen Marine Research (WMR), Wageningen Bioveterinary Research (WBVR), de hatchery van de Roem van Yerseke (RvY) en de Spaanse Universiteit van Santiago (USC) aangetoond dat het mogelijk is om Bonamia-vrije ouderdieren te selecteren uit een Bonamia-geïnfecteerde populatie. Deze ouderdieren hebben Bonamia-vrije nakomelingen geproduceerd waarbij resistentiegenen aanwezig waren. Dit biedt kansen voor herstelprojecten: dit geeft de mogelijkheid om Bonamia-vrije dieren te kweken die resistent zijn voor de ziekte. Hierdoor verspreiden ze de ziekte niet en overleven ze wel mocht de ziekte het herstelgebied toch bereiken. Daarbij is het van belang om eventuele besmetting met Bonamia gedurende het kweekproces in de hatchery te minimaliseren. Een betrouwbare methode hiervoor moet nog worden ontwikkelt. Een nadeel van hatchery productie is de kans op inteelt. Gebruik van verschillende broedstocks kan dit risico verminderen. Een genetische analyse kan hiervoor richtlijnen aandragen. Oesters geproduceerd in een hatchery zijn niet automatisch aangepast aan de omstandigheden in de Noordzee. Aanpassingscapaciteit kan experimenteel worden getest door oesters van verschillende herkomst bloot te stellen aan Noordzee omstandigheden.

 

Het huidige project beoogd een aantal kennisleemtes in te vullen omtrent (1) waterbehandeling voor het ziekte vrij houden van hatcheries, (2) de gewenste genetische diversiteit van oesters voor herstelprojecten waarborgen en (3) de aanpassingscapaciteit van de oesters aan de Noordzee omstandigheden te testen.

StatusActive
Effective start/end date1/01/1931/12/21