Boerderij van de toekomst (BO-43-120.02-001, BO-43-011.06-012)

Project: EZproject

Project Details

Description

Om de uitdagingen voor de plantaardige open teelten aan te gaan, is een omschakeling naar kringlooplandbouw nodig. Een omschakeling die gericht is op een voortdurende verlaging van externe inputs en vermindering van druk op de leefomgeving. Herstel van bodem- en waterkwaliteit alsmede biodiversiteit nemen toe, natuurlijke vijanden voor ziektes en plagen worden gestimuleerd en benut. Plantaardige productiesystemen zijn weerbaar en klimaat robuust en goed bestand tegen wateroverlast en perioden van droogte. Akkerbouw, veehouderij en tuinbouw maken gebruik van grondstoffen uit elkaars ketens, hergebruiken reststromen maximaal en maken gebruik van duurzame energie. Het teeltsysteem moet drastisch veranderen en van de technologie wordt het uiterste gevraagd om deze verandering mogelijk te maken. Kringloopbedrijven verbruiken zo min mogelijk energie en gebruiken zo veel mogelijk hernieuwbare energie. Als faciliteit voor deze systeemsprong gaat de Boerderij van de Toekomst met de state-of-the-art inzichten en technologieën de toekomstige uitdagingen van de landbouw aan. De centrale missie van de BvdT is om een belangrijke bijdrage te leveren aan de transitie naar kringlooplandbouw in Nederland. Deze bijdrage krijgt gestalte langs twee lijnen. De eerste lijn laat zien hoe je in de landbouw invulling kan geven aan huidige uitdagingen op basis van kringlooplandbouw, met gebruik van innovaties die nog niet in de praktijk gebruikt worden. De tweede lijn zet in op het creëren van een faciliteit (ingebed in een landelijk innovatienetwerk van onderzoek, innovatieve bedrijven, startups, onderwijs etc.) zodat innovaties in de context van kringlooplandbouw effectief ontwikkeld en getest kunnen worden.

StatusActive
Effective start/end date1/01/1931/12/21