Bodemvruchtbaarheid en organische stof inputs + MMM bodemverbeteraars (BO-31.03-001-007, BO-12.03-002-011)

Project: LNV project

Project Details

Description

Het project levert strategieën voor telers om de bodemkwaliteit op langere termijn te borgen via gericht beheer van organische inputs. Handhaving van een vruchtbare en gezonde bodem mag in belangrijke mate een zorg voor de ondernemer zijn, het is tevens een maatschappelijk belang dat de bodem goed functioneert zonder milieubelastende emissies, en dat de landbouw  ook economisch duurzaam is. De maatschappelijke relevantie van dit onderzoek omvat tevens de verwachting dat de bodem een significante rol kan spelen bij het beperken van klimaatverandering (BKG emissies; C opslag), bij adaptatie aan veranderd klimaat (robuuste bodem), terwijl er tegelijkertijd een tendens is om energie en koolstof aan de bodem te onthouden omwille van biobrandstoffen. Dit project ontwikkelt kennis waarmee beleidsopties in dit spanningsveld kunnen worden afgewogen. In meer algemene zin wordt tevens geformuleerd op welke wijzen het beleid de sector kan stimuleren tot een duurzamer bodembeheer; en worden succesfactoren in de communicatie over verduurzaming in kaart gebracht. Bij al deze aspecten worden - via matching met drie EU projecten – resultaten en expertise uit een brede Europese context (22 onderzoeksgroepen in 11 landen) benut om implicaties van opties voor  de Nederlands situatie vast te stellen.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1231/12/15