Bodemkwaliteit en ecosysteemdiensten (KB-36-001-023)

Project: EZproject

Project Details

Description

Dit project betreft een inventarisatie en synthese van indicatoren die worden gebruikt bij de beoordeling van bodemkwaliteit en ecosysteemdiensten in agrarische landschappen, gebaseerd op wetenschappelijke literatuur en zoals geïmplementeerd door EU lidstaten. Een koppeling tussen bodemkwaliteit en ecosysteemdiensten is zinvol wanneer bij evaluatie van beheer en beleid meer nadruk wordt gelegd op aspecten van duurzaam landgebruik (Mission on Soil Health, 2020). Er wordt nauw samengewerkt met het project SIREN binnen EJP SOIL t.b.v. input vanuit EU. Op basis van literatuur en gesprekken met stakeholders zal een conceptueel raamwerk worden ontwikkeld waarin indicatoren voor ecosysteemdiensten zijn opgenomen in een logische, kwantitatieve relatie tot indicatoren voor bodemkwaliteit. Hierbij is landgebruik onderscheidend, en volgt het project een integrerende benadering die voor natuur- en landbouwbodems van toepassing kan zijn. Hierbij wordt wel onderscheid gemaakt indien nodig in streefwaarden (referentiebeelden) voor landbouw en natuur bodems. Op basis van verkregen resultaten worden verdere ontwikkelings­mogelijkheden uitgewerkt en worden kennisleemten benoemd, mede ten behoeve van Europese onderzoek- en beleidsagendas.

StatusActive
Effective start/end date1/01/2131/12/22