Bodemkwaliteit en ecosysteemdiensten (KB-36-001-023)

Project: EZproject

Project Details

Description

Dit project betreft een inventarisatie en synthese van indicatoren die worden gebruikt bij de beoordeling van bodemkwaliteit en ecosysteemdiensten in agrarische landschappen, gebaseerd op wetenschappelijke literatuur en zoals geïmplementeerd door EU lidstaten. Een koppeling tussen bodemkwaliteit en ecosysteemdiensten is zinvol wanneer bij evaluatie van beheer en beleid meer nadruk wordt gelegd op aspecten van duurzaam landgebruik (Mission on Soil Health, 2020). Er wordt nauw samengewerkt met projecten SIREN en MINOTAUR binnen EJP SOIL t.b.v. input vanuit EU. Op basis van literatuur en gesprekken met stakeholders werd een conceptueel raamwerk ontwikkeld waarin indicatoren voor ecosysteemdiensten zijn opgenomen in een logische, kwantitatieve relatie tot indicatoren voor bodemkwaliteit. Hierbij is landgebruik onderscheidend, en volgt het project een integrerende benadering die voor natuur- en landbouwbodems van toepassing kan zijn. Verdere uitwerking betreft nu de afleiding van streefwaarden (referentiebeelden) voor landbouw en natuur bodems, en worden relaties tussen biologische indicatoren en diverse ecosysteemdiensten kwantitatief gemaakt o.b.v. literatuuronderzoek en analyse van Europese databases.

StatusActive
Effective start/end date1/01/2131/12/23