Bodemfysica (WOT-04-013-006)

Project: EZproject

Project Details

Description

Bodemhydrofysische (BF) gegevens, zoals de waterretentie- en doorlatendheidskarakteristiek, organische stofgehalte, textuurgegevens, profielbeschrijving en andere metagegevens zijn belangrijke basisgegevens bij het modelleren van transport van water en opgeloste stoffen in de onverzadigde zone, maar vinden ook tal van andere toepassingen. Omdat er grote behoefte is aan actuele BF-gegevens van hoge kwaliteit en omdat de huidige databases onvoldoende opschalingsmogelijkheden bieden, zijn in dit project in 2012-2016 118 nieuwe bodemfysische gegevens van goede kwaliteit gegenereerd. De BF-gegevens en de bijbehorende beschrijvende gegevens zijn ondergebracht in BIS Nederland (Bodem Informatie Systeem). Aanvullend zijn reeds bestaande Priapus-gegevens van hoge kwaliteit ondergebracht in BIS Nederland. Binnen het project BRO Realisatie Landelijke Voorziening wordt de transitie van de BF-gegevens van BIS Nederland naar de BRO voorbereid.

De aantallen gegevens zijn nog marginaal en worden verder uitgebreid met 14 monsters.

StatusActive
Effective start/end date1/01/1831/12/20

Research Output