Blootstelling van waterorganismen in kader van NL en EU toelating (BO-43-102.01-002, BO-43-011.01-002, BO-20-002-002, BO-12.03-019-002)

Project: EZproject

Project Details

Description

In dit project wordt gewerkt aan ontwikkeling en onderbouwing van methodieken voor de risicobeoordeling van waterorganismen aan gewasbeschermingsmiddelen in het kader van de Nederlandse toelating en de toelating op EU niveau. De beoordeling van blootstelling in oppervlaktewater speelt een belangrijke rol op EU niveau en op nationaal niveau. Ze moet daarom wetenschappelijk goed onderbouwd kunnen worden. Ook moet daarom de getrapte benadering van de blootstelling (dwz van streng en simpel, tot meer realistisch en ingewikkelder) eenvoudig toe te passen zijn. Risico's voor waterorganismen zijn regelmatig aan de orde in de toelatingsprocedure. Daarom kan deze beoordeling duidelijk invloed hebben op de breedte van het NL middelenpakket en de bescherming van het aquatisch ecosysteem.

Dit project loopt over een aantal jaren. Het richt zich op de ontwikkeling van NL scenarios voor akkerbouw en fruit- en boomteelt. Voor de akkerbouw zijn al scenario's ontwikkeld. De fruit- en laanbomen scenario's worden dit jaar afgerond. Een gebruikersvriendelijk software instrument DRAINBOW is in ontwikkeling en zorgt ervoor dat de Nederlandse toelatingsinstantie Ctgb op een eenvoudige wijze de blootstelling in oppervlaktewater kan berekenen op basis van het aangevraagde toedieningsschema. Er wordt nauw samengewerkt met project 003 waarin de blootstellingsroutes ten gevolge van drift worden onderzocht.

Daarnaast wordt binnen het project gewerkt aan (i) publicatie van ontwikkelde guidance voor het afleiden van afbraaksnelheden in water uit bestaande mesocosm studies. Deze publicatie is een voorwaarde voor implementatie in de EU toolbox van de Peer Review Unit van de EFSA (ii) eerste stap in validatie van Nederlandse TOXSWA model tbv internationale acceptatie van het model op gebied van blootstelling in het sediment. Er wordt ook deelgenomen aan het EFSA PPR panel en EFSA werkgroepen op gebied van oppervlaktewater, o.a. de verbetering van de huidige EU FOCUS oppervlaktewater scenario's en de daarbij gebruikte, deels Nederlandse software.

StatusActive
Effective start/end date1/01/1231/12/21