Blootstelling van waterorganismen in kader van NL en EU toelating (BO-43-011.01-002, BO-20-002-002, BO-12.03-019-002)

Project: EZproject

Description

In dit project wordt gewerkt aan ontwikkeling en onderbouwing van methodieken voor de beoordeling van blootstelling van waterorganismen aan gewasbeschermingsmiddelen in het kader van de Nederlandse toelating en de toelating op EU niveau. De beoordeling van blootstelling in oppervlaktewater speelt een belangrijke rol op EU niveau en op nationaal niveau. Het is daarom van belang dat deze beoordeling wetenschappelijk de toets der kritiek kan doorstaan voor alle relevante onderdelen en dat hogere-tier schattingen van de blootstelling relatief eenvoudig gemaakt kunnen worden. Deze beoordeling kan grote invloed hebben op de breedte van het NL middelenpakket.

 

Dit project loopt over een aantal jaren. Het richt zich op de ontwikkeling van NL scenarios voor akkerbouw en fruit- en boomteelt. Voor de akkerbouw is al een grote slag gemaakt; nu staan de reparatie van het ontwikkelde scenario en implementatie in DRAINBOW en afronding op het programma. Voor fruit- en boomteelt worden op- en zijwaartse toedieningen onderscheiden van neerwaartse toediening op de grond onder de bomen. Deze verschillende routes vereisen ook een verschillende beoordeling. Er wordt nauw samengewerkt met project 003 waarin de blootstellingsroutes ten gevolge van drift worden onderzocht.

 

Daarnaast wordt binnen het project gewerkt aan de ontwikkeling van guidance voor het afleiden van afbraaksnelheden in water onder invloed van straling uit bestaande mesocosm studies. Er wordt ook deelgenomen aan het EFSA PPR panel en EFSA werkgroepen.

StatusActive
Effective start/end date1/01/1231/12/20