Blootstelling en effecten niet doelwit arthropoden en planten (BO-43-102.01-007, BO-43-011.01-007, BO-20-002-010, BO-12.03-019-009)

Project: EZproject

Project Details

Description

Het algemene doel is om tot robuuste blootstelling- en effect beoordelingsmethodieken te komen voor NTA en NTPs.

Blootstelling van de non-target zone en bijbehorende non-target organismen vormt een onderdeel van de risicobeoordeling bij de toelating. Een belangrijke blootstellingsroute voor deze zone is drift. Een goede onderbouwing van de driftdepositie en driftreductiepakketten is vereist voor de risicobeoordeling. In analogie met de beoordelingsmethodiek voor risicobeoordeling van oppervlaktewater is er behoefte aan een verkenning van een goed instrumentarium voor de beoordeling van non target planten en arthropoden.

Hoewel er voor niet-doelwit arthropoden en planten al enige guidance omtrent het koppelen van blootstelling en effecten aanwezig is, is deze beduidend minder ver ontwikkeld dan die voor de beoordeling van risicos in oppervlaktewater. Met name de risicobeoordeling voor hommels en solitaire bijen, welke onder de bijen maar ook onder de NTA gerekend kunnen worden, staat nog in de kinderschoenen. Maar ook de blootstelling van non-target arthropoden en bodem-fauna wordt nog op zeer simplistische wijze bepaald. Om de aanwezige kennishiaten te vullen en tot meer realistische methodes te kunnen komen zal een aanzet gegeven worden tot het koppelen van deze routes met gevonden effecten uit ondersteunend experimenteel werk. Hiervoor wordt in eerste instantie een verkenning naar een integrale risicobeoordeling voor non-target arthropoden en bodemfauna gedaan.

StatusActive
Effective start/end date1/01/1231/12/21