Blootstelling en effecten niet doelwit arthropoden en planten (BO-43-011.01-007, BO-20-002-010, BO-12.03-019-009)

Project: EZproject

Description

Blootstelling van de non-target zone vormt een onderdeel van de risicobeoordeling bij de toelating. Een belangrijke blootstellingsroute voor deze zone is drift. Een goede onderbouwing van de driftdepositie en driftreductiepakketten is vereist voor de risicobeoordeling. Als de risicoschatting voor niet-doelwit planten en arthropoden bij gebrek aan kennis gebaseerd moet worden op een conservatieve schatting van de blootstelling of onvoldoende onderbouwde veiligheidsfactoren dan kan dat consequenties hebben voor de toelating van veel gewasbeschermingsmiddelen. In analogie met de beoordelingsmethodiek voor risicobeoordeling van oppervlaktewater is er behoefte aan een verkenning van een goed instrumentarium voor de beoordeling van non target planten en arthropoden.

Hoewel er voor niet-doelwit arthropoden en planten al enige guidance omtrent het koppelen van blootstelling en effecten aanwezig is, is deze beduidend minder ver ontwikkeld dan die voor de beoordeling voor risicos in oppervlaktewater. Met name de risicobeoordeling voor hommels en solitaire bijen, welke onder de bijen maar ook onder de NTA gerekend kunnen worden, staat nog in de kinderschoenen. Om de aanwezige kennishiaten te vullen zal een aanzet gegeven worden tot het koppelen van deze routes met gevonden effecten uit ondersteunend experimenteel werk.

StatusActive
Effective start/end date1/01/1231/12/19