Blockchain: Boeren met data (BO-43-011.06-011, BO-43-014.01-019, BO-20-019-067)

Project: EZproject

Project Details

Description

Het agrarische datalandschap is complex en ondoorzichtig. De data die tijdens de teeltwerkzaamheden ontstaan kunnen interessant zijn voor het verbeteren van de teelt en voor verder gebruik in de keten. Echter voor het delen van data in de keten moeten goede afspraken worden gemaakt en hierbij speelt de keuze voor technologie een belangrijke rol. Het project Blockchain voor agrifood met usecase boeren met data richt zich op het verantwoord ontsluiten van agrarische data die ontstaan tijdens werkzaamheden van agrariërs. In de usecase wordt samengewerkt met het agrarisch collectief Hoeksche Waard die speciaal voor de pilot hun landbouwmachines van dataloggers voorzien. In deze pilot wordt onderzocht welke datastromen kunnen worden geregistreerd en welke informatie hieruit kan worden afgeleid. Verder wordt onderzocht onder welke condities data in de keten kan worden gedeeld en hoe Blockchain kan worden gebruikt om dit veilig te doen.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1731/12/20