Blockchain (BO-43-011.06-011)

Project: EZproject

Project Details

Description

De hedendaagse agrifood ketens worden geconfronteerd met veel uitdagingen die te maken hebben met de betrouwbaarheid van informatie of het gebrek aan (gedeelde) informatie. Digitalisering, de toenemende beschikbaarheid van gegevens en de bevordering van informatie- en communicatietechnologieën (ICT) zoals de blockchain-technologie (BCT) zullen naar verwachting deze problemen helpen omzeilen en nieuwe bedrijfsmodellen en -mogelijkheden genereren die tegelijkertijd bijdragen aan de circulariteit en duurzaamheid. van de agrifoodsector.

Ervaringen en bevindingen uit verschillende usecases hebben aangetoond dat de technologie nog vele uitdagingen moet aanpakken voordat deze op grote schaal kan worden toegepast. Grootschalige toepassing van BCT vereist complexe integratiewerkzaamheden en een gunstige regelgevingsomgeving. Bovendien moeten alle gerelateerde aspecten worden gedigitaliseerd en de semantiek op elkaar worden afgestemd - dit vereist een actieve en constructieve dialoog tussen vele belanghebbenden. Het vraagt een sprong van vertrouwen voor de belangrijkste belanghebbenden om zich te verbinden aan op blockchain gebaseerde oplossingen.Zoals opgemerkt door veel auteurs, is de informatie toegevoegd aan de blockchain slechts zo goed als de offline verificatieprocessen die garanderen dat aan de relevante vereisten offline is voldaan. Naast gegevensbeschikbaarheid en kwaliteitsproblemen, wordt de afstemming van belangen bij het delen van gegevens die momenteel in silo's worden opgeslagen, als een grote uitdaging gezien die aanzienlijke onderzoeks- en coördinatie-inspanningen vereist.

Na de pilotstudie in 2017 en de 'deep dive' in 2018 heeft dit vervolgonderzoek als doel:

bijdragen aan de implementatie en acceptatie van de blockchain-technologie (BCT) voor het verbeteren van vertrouwen, transparantie, eerlijkheid en efficiëntie in agrifoodketens
een reeks usecases ontwikkelen waarin BCT samen met een partnerschap van belanghebbenden kan worden geïmplementeerd
een gezamenlijk leer- en implementatietraject van BCT ontwikkelen met de belangrijkste belanghebbenden in de agrifood sector

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1931/12/19