Biomonitoring (KB-37-002-014, KB-23-002-029)

Project: EZproject

Project Details

Description

Biomonitoring is het meten van (effecten van) toxische stoffen, of afgeleiden daarvan (biomarkers), in biologische materialen zoals urine, bloed, moedermelk of haar. Dit biedt mogelijkheden om blootstelling van mensen aan toxische stoffen via voeding en andere routes vast te stellen. Biomonitoringsdata kunnen worden gebruikt bij risicobeoordeling en om de effectiviteit na te gaan van maatregelen om blootstelling van mensen aan bepaalde stoffen te beperken (validatie van beleid). Daarnaast kunnen de data gebruikt worden om modellen en aannamen met betrekking tot blootstelling te valideren.

 

Voor biomonitoring dient bekend te zijn welke biomarkers in welke biologische materialen het best kunnen worden gemeten. Voor deze biomarkers dienen betrouwbare meetmethoden beschikbaar te zijn. Ook dient de relatie tussen biomarker concentraties in bijv. urine en de blootstelling bekend te zijn om biomonitoringsdata aan health-based guidance values te kunnen relateren. Met dit project wordt voor geselecteerde stoffen invulling gegeven aan deze kennishiaten met als einddoel het aantonen van de mogelijkheden/toegevoegde waarde (en beperkingen) van biomonitoring voor blootstellingsonderzoek en risicobeoordeling van met name voedingsgerelateerde contaminanten. Verder wordt binnen een groot EU gefinancieerd project (HBM4EU) samengewerkt op het gebied van adverse outcome pathways voor diverse toxische stoffen, een QA/QC programma ter verbetering van vergelijkbaarheid van biomonitoringsdata, en nieuwe benaderingen om blootstelling aan pesticiden te monitoren.

StatusActive
Effective start/end date1/01/1731/12/20

Research Output

Analytical strategies in non-target measurement of pesticide biomarkers

Mol, J. G. J., Nijssen, R., Lommen, A., van Tricht, E. F., van den Top, H. J., van Dam, R. C. J., Zomer, P. & Blokland, M. H., 4 Jul 2019.

Research output: Contribution to conferencePosterAcademic

Cumulative exposure to multiple pesticides in winegrowers and rural residents by hair analysis

Polledri, E., Mercadante, R., Nijssen, R., Consonni, D., Mol, J. G. J. & Fustinoni, S., 15 Aug 2019.

Research output: Contribution to conferencePosterAcademic

Activities

  • 2 Oral presentation

Pesticides biomarkers in 24h urine versus pesticides in duplicate diets using suspect screening and target analysis

Hans Mol (Speaker), , Rosalie Nijssen (Contributor), , Arjen Lommen (Contributor), , Carmen Bot (Contributor), , Hester van den Top (Contributor), , Frederike van Tricht (Contributor), , Ruud van Dam (Contributor), , Paul Zomer (Contributor), & Marco Blokland (Contributor)

7 Nov 2019

Activity: Talk or presentationOral presentation

Analytical strategies in pesticide exposure assessment through human biomonitoring

J.G.J. Mol (Speaker), & Rosalie Nijssen (Speaker)

22 May 2018

Activity: Talk or presentationOral presentation