Biomassa Componenten (KB-30-003-018)

Project: EZproject

Project Details

Description

 

Deze studie beoogt een beter begrip van hoe ons productie- en consumptiesysteem in de wereld werkt in termen van inputs, biomassa en land, en outputs, voedsel, energie en materialen. Het doel is om input-output relaties en materiaalstromen te begrijpen in het geval van een voortzetting van de huidige populatie- en consumptietrends in een Business as Usual (BAU) situatie tot 2050 en in alternatieve zogenaamde 'disrupting' scenario's. Deze laatste worden 'verstorend' genoemd omdat ze rigoureus breken met de huidige trends en ons helpen om beter te begrijpen welke veranderingen in productie- en consumptiepatronen de komende 30 jaar echt nodig zijn om de emissiedoelstellingen voor broeikasgassen van Parijs te bereiken en een einde te maken aan niet-duurzaam landgebruik conversies die de draagkracht van de aarde aantasten.

In deze studie zullen daarom 4 scenario's worden uitgewerkt en de verschillende materiaalstromen worden gemodelleerd in termen van biomassa, landbehoeften enerzijds en broeikasgasemissies en totale kosten aan de andere kant.

De vier geëvalueerde scenario's zijn de volgende:

1) Business as Usual-scenario dat een voortzetting van de huidige trends inhoudt

2) Eiwittransitiescenario waarbij een aanzienlijke daling van de vleesconsumptie wordt aangenomen

3) Energietransitiescenario waarin het gebruik van hernieuwbare energie zal toenemen en het gebruik van fossiele energie aanzienlijk zal dalen

4) Materiaalovergangsscenario waarin de efficiëntie van het grondstofgebruik toeneemt, waarbij een aanzienlijke groei van de hoeveelheid biobased materialen gepaard gaat met recyclepercentages en het einde van de afvalstromen.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1731/12/18