Biomass production harvest and use in synergy with biodiversity goals (KB-36-003-001)

Project: EZproject

Project Details

Description

Interactie tussen biomassaproductie en biodiversiteit is complex door de vele mogelijek productiesystemen en interacties met biodiversiteit. Een framework voor het ontwerpen biomassasystemen in synergie met biodiversiteit ontbreekt grotendeels. Hoeveel veldresiduen kun je meenemen zonder inbreuk op biodiversiteit, of beter, wat is het effect op vogels, insecten, dieren, etc.? Biomassaproductie in mariene systemen zijn minder ver ontwikkeld, maar juist hier zal er naar verwachting veel ontwikkeling plaats gaan vinden.

Uiteindelijk doel is het ontwikkelen van een framework voor de design en beoordeling van biodiversiteit gerelateerd aan biomassaproductie (op land en marien/aquatisch). Indicatoren voor biomassa-impact zullen worden ontwikkeld en afgestemd tussen de aquatische en terrestrische systemen.

Het project betaat uit WP 1 Terrestrische biomassa / biodiversiteits interacties en

WP 2 Mariene en aquatische biomassa / biodiversiteit interacties. In 3 stappen wordt er gewerkt aan:

1) Categoriseren van de verschillende biomassaproductie systemen in terrestrische en marien/aquatische systemen.

2) Identificeren van Nederlandse voorbeelden en prioritering van de systemen die in 2019 geanalyseerd zullen worden. Gevolgd door literatuur studie naar de interacties met biodiversiteit van de geselecteerde systemen en vergelijking met de geselecteerde, vooral Nederlandse, cases.

3) Eerste aanzet tot een conceptueel overkoepelend framework voor de ontwikkeling en beoordeling van biodiversiteit gerelateerd aan biomassaproductie systemen afgestemd tussen Marien/aquatisch en terrestrisch en een eerste analyse van de kosten en opbrengsten van de productiesystemen.

De resultaten bestaan uit:

  • Overzicht van terrestrische biomassasystemen in Nederland plus een eerste overzicht van interacties met biodiversiteit voor 2 a 3 categorieën, op basis van eigen analyse en literatuur.
  • Overzicht van aquatische en mariene biomassa productiesystemen. Voor een selectie daarvan een overzicht van de interacties van biomassa-productie of benuttingssystemen in (Nederlandse) cases en literatuur.
  • Eerste versie van een conceptueel overkoepelend framework voor de ontwikkeling en beoordeling van biodiversiteit gerelateerd aan biomassaproductie systemen.
StatusActive
Effective start/end date1/01/1931/12/22