Biologie en beheersing van de suzuki-fruitvlieg (BO-25.10-007-001)

Project: LNV project

Project Details

Description

In 2012 is voor het eerst de suzuki-fruitvlieg Drosophila suzukii in Nederland aangetroffen. Deze van oorsprong Aziatische soort heeft zich in de afgelopen jaren in hoog tempo over Europa en Noord-Amerika verspreid. De suzuki-fruitvlieg is schadelijk doordat de vrouwtjes in staat zijn hun eieren te leggen in rijpende vruchten van een groot aantal fruitgewassen. Dit in tegenstelling tot andere fruitvliegen die eieren leggen op beschadigd overrijp fruit. Het zijn vervolgens de larven die de meeste

schade veroorzaken.

 

Het doel van dit onderzoek is om een strategie te ontwikkelen voor de beheersing van de suzuki-fruitvlieg in de Nederlandse tuinbouw, zodat

1) de schade door de suzuki-fruitvlieg zoveel mogelijk beperkt wordt,

2) ongewenste nevenwerking van eventueel in te zetten insecticiden zoveel mogelijk wordt beperkt en

3) de sector een veilig product van goede kwaliteit kan blijven leveren.

 

Laboratorium- en veldonderzoek moeten de levenswijze van de suzuki-fruitvlieg onder Nederlandse omstandigheden ophelderen: hoe en waar overwintert de soort, wat zijn de infectieroutes, hoe ontwikkelt en verspreidt zich de populatie binnen een seizoen, welke fruitgewassen zijn gevoelig, hoe ontwikkelt zich die gevoeligheid van vruchten tijdens de rijping en welke alternatieve waardplanten spelen een rol. Met deze kennis over de biologie van de plaag worden vervolgens preventie- en bestrijdingsmaatregelen ontwikkeld. Kennis over de biologie en kansrijke onderdelen van de bestrijdingsstrategie stromen al gedurende het ontwikkelingstraject door naar de praktijk.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1431/12/14