Bioinformatica (WOT-01-002-009)

Project: EZproject

Project Details

Description

Binnen het huidige dierziekte onderzoek nemen technologieën gebaseerd op de sequenties van totale of gedeeltelijke genomen  een steeds belangrijker rol in. Het is te voorzien dat in de toekomst vragen omtrent de moleculaire epidemiologie van een dierziekte-uitbraak, de snelle diagnostiek van verdachte monsters en het snel typering van bacteriële en virale isolaten steeds vaker beantwoord zullen gaan worden door gebruik te maken van sequentie-gebaseerde technologieën. Om gebruikt te kunnen maken van dergelijke technologieën is echter hele specifieke kennis en expertise nodig.

Het doel van dit project is om de kennis en de expertise op dit gebied binnen Wageningen Veterinary Research verder uit te bouwen en te verstevigen, waarmee deze up-to-date is en in de nabije toekomst beter uitgerust is om de ontwikkelingen te blijven volgen. De gestandaardiseerde verwerking en integratie van BIG-data (waaronder die via deep-sequencen en proteomics gegenereerd) en de interpretatie in de context van bestaande informatie of databases, zal de impact van onderzoeksgegevens uit bijvoorbeeld monitoring of crisis situaties sterk vergroten.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1631/12/18