Biodiversiteitsmonitoring offshore aquacultuur met DNA barcoding en settling technieken (KB-24-002-041)

  • Bernard, Miriam (Project Leader)

Project: EZproject

Project Details

Description

Aquacultuur & windenergie is een kansrijke multi-use combinatie voor de Noordzee. Offshore aquacultuur is echter ook een nieuwe activiteit waarbij er nog veel onzekerheden bestaan rondom de economische, technische maar ook de ecologische haalbaarheid. Duurzame ontwikkeling vereist dat er ook oog is voor natuurwaarden. In deze studie worden aquacultuur-ecosysteem interacties (zowel ecosysteem diensten als impacts) bepaald aan de hand van biodiversiteitsontwikkeling op offshore kweekfaciliteiten. Biodiversiteitsontwikkeling zal aan de hand van settling plates gevolgd worden in de offshore zeewierkweek pilot van de Noordzeeboerderij. De soortensamenstelling op de plates wordt vervolgens bepaald aan de hand van eDNA technieken. De resultaten van deze studie dragen bij aan het inschatten van de (cumulatieve) impact van aquacultuur (in multi-use faciliteiten) op het omringende milieu. Deze informatie is van belang voor verdere ontwikkeling van de sector in offshore gebieden. In eerste instantie is deze informatie van belang voor de aquacultuur sector (MERs), beleidsontwikkeling, maar duurzame productie (Licence to produce) wordt ook een steeds belangrijker thema voor externe investeerders.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1831/12/19