Biodiversiteit buiten natuurgebieden (KB-36-003-007, KB-33-010-002)

Project: EZproject

Project Details

Description

In dit project wordt kennis gegenereerd ten behoeve van systeemgerichte oplossingen om de biodiversiteit (in de vorm van insectenpopulaties) van het Nederlandse agarische landschap te herstellen. Hierbij wordt aangesloten bij lopen trajecten zoals het Deltaplan Biodiversiteitsherstel, de nationale Bijenstrategie en het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland. Deze kennis wordt verkregen via literatuuronderzoek, analyse van bestaande grote datasets met behulp van innovatieve data-analysetechnieken (e.g. machine learning) en door monitoring op gebiedsniveau, dit aansluitend bij bestaande living labs.

StatusActive
Effective start/end date1/01/1831/12/22

Research Output

De variatie aan insecten in laagveenmoerassen: Het spectrum aan soortgroepen in verschillende habitattypen in Nederlandse laagveenmoerassen

Stam, J. M., Kleijn, D., te Beest, D., Ozinga, W. A., Schmidt, A. M., Noordam, A. P., Burgers, J., van Kats, R. J. M., Aukema, B., Lammertsma, D. R. & Siepel, H., 2019, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 41 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2961)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Achteruitgang insectenpopulaties in Nederland: trends, oorzaken en kennislacunes

Kleijn, D., Bink, R. J., ter Braak, C. J. F., van Grunsven, R., Ozinga, W. A., Roessink, I., Scheper, J. A., Schmidt, A. M., Wallis de Vries, M. F., Wegman, R., van der Zee, F. F. & Zeegers, T., Mar 2018, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 85 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2871)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access