Bijeenkomsten Klimaatakkoord (BO-53-000-003)

Project: EZproject

Project Details

Description

In 2050 moet de landbouw en het landgebruik klimaatneutraal zijn. Een ingewikkelde uitdaging, daar een deel van de uitstoot van broeikasgas niet te vermijden is: koeien produceren methaan en uit kunstmest komt lachgas vrij, beide broeikasgassen. Anderzijds legt de sector ook CO2 vast: in de bomen, de bodem en het gras. Dat draagt weer bij aan de reductiedoelstelling.

Het klimaatbeleid staat ook niet op zichzelf, maar is onderdeel van de noodzakelijke verduurzaming van onze voedselproductie en -consumptie. Er is dan ook zo veel mogelijk synergie gezocht met andere doelen, zoals beschreven in de visie Landbouw, Natuur en Voedsel ‘Waardevol en verbonden’. Voor ondernemers is dit van groot belang, omdat de verschillende maatregelen samenkomen op het boerenerf. Een integrale aanpak maakt de slagingskans groter.

Er is een Kennis- en Innovatieagenda Landbouw, Water, Voedsel voor 2020-2023 opgesteld gebaseerd op 6 missies vastgesteld door het kabinet in april 2020. Op elk van deze zes missies zijn Meerjarige Missiegedreven Innovatie Programma’s (MMIP’s) ingericht, die de hele keten, van fundamenteel en toegepast onderzoek tot en met implementatie beslaan. De missie B klimaat neutrale landbouw en voedselproductie bevat 6 meerjarige missie gedreven innovatie programma’s die aandacht besteden aan de uitstoot van broeikasgassen en de opslag van koolstof in landbouw, bos en natuur gebieden. Deze missie wordt ook beschreven in de kennis-en innovatie programma energie & duurzaamheid.

Voor het voorjaar 2021 staan een aantal stakeholder meetings in de planning binnen de missie B van KIA landbouw, water en voedsel. Daarbinnen wordt aandacht gevraagd om resultaten over klimaatonderzoek binnen landbouw, bos en natuur van internationale grote onderzoekprojecten te presenteren.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/2131/12/21