Bijdrage functiecombinaties aan doelen voor natuur: opschaling tot een landelijk beeld (WOT-04-011-037.03)

  • Melman, Dick (Project Leader)

Project: EZproject

Project Details

Description

Voor landnatuur binnen natuurgebieden is er reeds een kernmodelinstrumentarium, waarmee landelijke hoog-over analyses gemaakt kunnen worden over doorwerking van beleidsplannen tot effecten. Voor het gebieden buiten NNN en de provinciale addities daarop is wel het een en ander aan onderzoek gedaan, maar is er nog geen kerninstrumentarium voor landelijke, globale analyses. Daar is wel behoefte aan. Dit project richt zich op het inbrengen van de natuureffecten van natuurcombinaties in termen van VHR-soorten. Hieraan is in de twee voorafgaande jaren reeds gewerkt: er is aan de hand van een conceptueel kader een model ontwikkeld en er is rond VHR-doelsoorten de nodige informatie verzameld (Melman et al., 2018). Er is nu behoefte om zicht te krijgen wat de mogelijkheden voor toepassing voor het PBL zijn: in hoeverre kunnen de PBL-vragen tav natuurcombinaties hiermee worden beantwoord? Dit als input voor de komende Balans van de Leefomgeving en als opmaat van eventueel verdere doorontwikkeling van het model.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1831/12/18