Bijdrage Basiskaart Natuur (WOT-04-010-036.95)

Project: EZproject

Project Details

Description

Momenteel worden voor een aantal indicatoren verschillende basiskaarten voor natuur gebruikt. Elke indicator heeft zijn eigen doelstellingen, een geschiedenis die maakt dat je niet snel afwijkt van wat er eerder is gebruikt aan bestanden, het natuurbeleid is veranderd (geen natuurdoeltypen maar beheertypen), en er is tot voor kort niemand die op het gebruik van de bestanden stuurde. Wanneer er verschillende kaarten voor natuur als basis voor de berekeningen worden gebruikt, beïnvloedt dat de resultaten. Welk bestand gebruiken we als we arealen van ecosystemen willen? Ieder zijn eigen bestand of is het mogelijk om het gebruikt van de kaarten te harmoniseren met een verbeterde basiskaart natuur? Het doel in het project is het ontwikkelen van een methode voor een vernieuwde basiskaart natuur die geschikt is voor meerdere indicatoren en modellen van PBL /WOT, die afgestemd is met meerdere gebruikers en die indien nodig verder uitgebreid kan worden met gegevens voor het beantwoorden van vragen die specifiek zijn vanuit de verschillende indicatoren, modellen en projecten.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1831/12/18