Bevorderen gebruik van dierlijke ex situ collecties (WOT-03-003-055)

  • Neuteboom, Marjolein (Project Leader)

Project: EZproject

Project Details

Description

Gebruik van genetisch materiaal uit de dierlijke genenbank - korte of langere termijn - wordt bevorderd door genenbankcollecties goed te documenteren en data toegankelijk te maken. Er is sprake van een groeiende vraag naar gebruik van genenbankmateriaal voor onderzoek en ter ondersteuning van het levend bewaren van zeldzame rassen in situ. Het is daarom van belang dat zowel het genetisch materiaal zelf als de daaraan gekoppelde data goed toegankelijk zijn voor de potentiële gebruiker en de beheerder van de genenbank. Dit project richt zich op het up-to-date houden en uitbreiden van gegevens over genenbankcollecties in de genenbankdatabase CryoWEB. Via een webportal (www.genebankdata.cgn.wur.nl) worden databases met genomische en andere genenbank gerelateerde data toegankelijk gemaakt. Dit draagt bij aan rationalisatie van genenbank collecties en een beter inzicht in genetische diversiteit van genenbankcollecties bij potentiële gebruikers.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1531/12/21

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.