Bestrijding van Chlamydia (KB-37-003-022)

Project: EZproject

Project Details

Description


Het aantal veterinaire (60-110) en humane meldingen (40-70) van Psittacose is de laatste jaren stabiel, hoewel dit zeer waarschijnlijk een onderschatting is van het werkelijke aantal.

Het bestrijden van uitbraken van Chlamydia op locaties waar grotere groepen vogels worden gehouden is vaak lastig. Vaak blijkt na de verplicht ingestelde behandeling met doxycycline dat sommige dieren nog steeds positief worden getest voor Chlamydia. De dieren moeten dan nogmaals worden behandeld, soms moet dit meerdere keren herhaald worden.

Het is niet duidelijk waardoor dit komt, en er zijn veel vragen zoals: is de behandeling wel effectief genoeg, zijn de vogels op de juiste manier behandeld, zijn vogels die na behandeling nog steeds positief testen nog infectieus, is er sprake van dragers die na een bepaalde tijd weer gaan uitscheiden, is de omgeving voldoende gedesinfecteerd?

In dit project zal naar al deze zaken worden gekeken, door middel van literatuuronderzoek en door middel van het intensief volgen en monitoren van de Chlamydia bestrijding op een besmette locatie. Tijdens de behandeling zullen op regelmatige tijdstippen individuele monsters, mestmonsters en omgevingsmonsters worden genomen om te worden getest op Chlamydia en antibioticumresiduen.

Het doel van het project is het opstellen van een wetenschappelijke onderbouwd protocol voor de succesvolle bestrijding van Chlamydia psittaci bij gezelschapsvogels. De nadruk zal hierbij liggen op bestrijding op locaties waar de vogels in grotere groepen worden gehouden.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1931/12/21