Best practices NIL maatregelen (BO-43-104-002, BO-43-023.01-033)

Project: EZproject

Project Details

Description

In de LNV visie Landbouw, natuur en voedsel: waardevol en verbonden Nederland als koploper in kringlooplandbouw (2018) wordt aangegeven dat (nieuwe) houdbare verdienmodellen van doorslaggevend belang zijn. Hierbij wordt aangegeven dat het aan de hele keten, de overheid én aan de consument is om dit mogelijk te maken. De afgelopen jaren is onder leiding van Wageningen Economic Research onderzoek uitgevoerd naar mogelijke verdienmodellen voor natuurinclusieve landbouw. Nieuwe initiatieven op het gebied van natuurinclusieve landbouw leveren een belangrijke bijdrage aan de verdere verduurzaming van de landbouw met het inzetten van natuur. Echter ondanks deze goede praktijken wordt natuurinclusieve landbouw nog onvoldoende opgeschaald in de verdienmodellen van de agrarische ondernemers. Voor het verdienmodel van een agrarische onderneming zijn de mogelijke inkomstenstromen en bijbehorende kosten doorslaggevend. In dit project werken we aan het verkrijgen van meer inzicht in het saldo van inkomensstromen en uitgaven van NIL maatregelpakketten in de context van agrarische verdienmodellen (verbreding en verdieping), inzicht in belemmeringen en kansen voor implementatie van natuurinclusieve maatregelen en de ontsluiting van de informatie.

StatusActive
Effective start/end date1/01/2031/12/21