Bepalen definitie van een schelpdierbank (KB-24-002-053)

Project: LNV project

Project Details

Description

WMR en Deltares voeren in opdracht van RWS een onderzoek uit naar schelpdierbanken in de zandwingebieden. Het gaat met name om het maken van een definitie van een schelpdierbank (WMR), en om een verkenning van mogelijkheden voor het detecteren van schelpdierbanken in de zandwingebieden (Deltares). Bij de aanvang van het project was ervan uitgegaan dat er geen data beschikbaar waren. Dat blijkt wel zo. In het WOT-programma 05 (Visserij) worden ook in deze gebieden data verzameld over verspreiding en dichtheid van schelpdieren. De bijdrage vanuit dit KB-project betreft een analyse van deze data, met name m.b.t. de minimum dichtheid van een schelpdiersoort in een schelpdierbank.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1831/12/19