Benchmarkwaarden AB/vervolg en pilots (KSF3) (BO-43-013.03-010)

  • Bokma-Bakker, Martien (Project Leader)

Project: EZproject

Project Details

Description

De eerste fase (2016-2017) van het onderzoek naar kritische succesfactoren voor een laag antibioticumgebruik in de veehouderij heeft via analyse van landelijke databanken relevante inzichten opgeleverd in statistische associaties tussen diverse bedrijfs- en ondernemersfactoren en het antibioticumgebruik op bedrijven met een laag en een hoog gebruik. In de tweede fase van het ksf-onderzoek (2018- medio 2019) zijn verdiepende analyses uitgevoerd. Tegelijkertijd heeft een traject naar kritische succesfactoren voor een laag voorschrijfgedrag door dierenartsen gelopen (KSF Dierenarts; door UU/KNMvD e.a.).

Op basis van de resultaten en bevindingen van de voorgaande fasen van KSF én de voorlopige bevindingen van KSF Dierenarts worden in 2019-2020 praktijkpilots voor de voorbereid en uitgevoerd (KSF3). Daarbij wordt op basis van de opgedane inzichten met betrekking tot persoonsgebonden factoren een onderzoekstraject ingezet waarbij 5 'driehoeken' van kalverhouders-dierenarts-adviseur met een hoog antibioticumgebruik (veehouder is hooggebruiker en dierenarts is hoog-voorschrijver) onder begeleiding van een externe coach gezamenlijk toewerken naar een gedragsverandering die mogelijk tot een reductie in antibioticumgebruik leidt.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1931/12/20