Project Details

Description

Consumentengedrag en -keuzes hebben een directe invloed op de voedselconsumptiepatronen en daarmee op uitkomsten van het voedselsysteem zoals gezondheid en duurzaamheid. Als deze uitkomsten onder druk staan, zijn interventies nodig die consumenten ondersteunen bij het maken van gezondere en duurzamere keuzes en tegelijkertijd helpen deze keuzes het voedsel beter beschikbaar te maken, door veranderingen aan de productiekant van het voedselsysteem. Productie en consumptie van voedsel zijn hiermee inherent met elkaar verbonden.

Consumentenonderzoek richt zich vaak op de motieven en determinanten van gedrag, ook in lage en midden inkomen landen (e.g. Raaijmakers et al, 2018). Daarnaast is er een groeiende vraag om dergelijke determinanten en motieven te vertalen naar evidence-based consumentgerichtte interventies. Binnen het KB thema “food security and valuing water” is het consumentperspectief relevant in alle motifs waaronder feeding cities and migrant settlements, food systems in less-favoured rural areas of East-Africa en sustainable production from aquatic systems. Met de huidige ontwikkelingen rondom bevolkinggroei en klimaatveranderingen is de verwachting dat in de toekomst de druk op het natuurlijke systeem alleen maar zal toenemen. Daarmee neemt ook het belang van consumenten toe als gebruikers maar ook als actoren in bijvoorbeeld waterbeheer, ruimtelijk inrichting en waste valoristation.

Met dit onderzoek willen we inzicht krijgen in de rol van consumentengedrag binnen het food system. In lage- en midden-inkomenlanden speelt de mengeling van consumptie en productie, ook wel prosumption genoemd, een grote rol in food systems. Actoren in het voedselsysteem vervullen meerdere rollen. Ketenactoren zijn niet alleen producent, handelaar of verkoper van voedsel, maar ook consument. Tegelijkertijd kunnen consumenten ook producent van voedsel zijn—zeker in gebieden waar een groot deel van voedselproductie zelfvoorzienend is. Met inzichten in consumentengedrag en de rol van prosumption beogen we bij te dragen aan effective en evidence-based food systems interventies binnen het KB programma.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1931/12/19