Begroeiing en veiligheid van uitlopen (BO-22.04-003-006)

Project: LNV project

Project Details

Description

Een buitenuitloop wordt, mits goed ingericht, als diervriendelijk gezien. Biologische pluimveehouderij is conform de regelgeving daarvoor alleen toegestaan met buitenuitloop. Biologisch en conventioneel tezamen worden bijna 20% van de leghennen in Nederland met buitenuitloop gehouden. Echter, bedrijven met buitenuitloop hebben een verhoogd risico op insleep van (laag pathogene) aviaire influenza. Het onderzoek richt zich op de inrichting van de uitloop en de effecten daarvan op de risico’s voor insleep van AI, de kosten cq opbrengsten van de uitloopbeplanting en de invloed die de inrichting van de uitloop op het welzijn van de leghennen heeft. De resultaten zijn van toepassing voor zowel de biologische als de conventionale vrije uitloopbedrijven. Het onderzoek levert ook aangrijpingspunten voor essentiële elementen in de uitloop, waarmee mogelijk bedrijven, die de dieren afgeschermd willen houden, toch de voorzieningen voor de hennen kunnen verbeteren.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1431/12/14