Bedrijven en hun impact op en afhankelijkheid van natuurlijk kapitaal (NAPRO) (BO-11-012-036)

Project: LNV project

Project Details

Description

Diverse bedrijven zoeken naar mogelijkheden om de impact van hun bedrijfsvoering op en afhankelijk­heid van natuurlijk kapitaal (grondstoffen, biodiversiteit en ecosysteemdiensten) te analyseren, om vervolgens deze impact en afhankelijkheid te kunnen terugdringen. Om bedrijven te faciliteren inzicht te krijgen in hun impact op en afhankelijkheid van grondstoffen is onder andere een database ontwikkeld door TNO, onderzocht of deze aangevuld kan worden met data over de impact van grondstoffen­gebruik op biodiversiteit en ecosysteemdiensten en is door I&M de Atlas Natuurlijk Kapitaal gelanceerd. Tegelijkertijd is er behoefte aan meer inzicht of dit toereikend is en in hoe de koplopers adequaat en efficiënt kunnen worden voorzien in de benodigde informatie om meer verantwoordelijkheid te kunnen dragen ten aanzien van natuurlijk kapitaal en in hoe de middenmoot, die nu nog wat achterblijft, meegenomen kan worden in deze ontwikkeling. Daarvoor is het van belang om, ook tussentijds, na te gaan welke issues er spelen bij bedrijven als het gaat om de informatievoorziening en het informatiegebruik ten behoeve van het duurzamer omgaan met natuurlijk kapitaal; welke kansen en barrières zijn er daarbij om de impact op en afhankelijkheid van natuurlijk kapitaal te verminderen, en welke rol kan de overheid spelen om het benutten van kansen en wegwerken van barrières te bevorderen? Dat wordt in dit project nagegaan.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1531/03/16