Beïnvloedingsmogelijkheden natuurinclusieve landbouw (WOT-04-010-037.07, WOT-04-010-037.03)

Project: EZproject

Project Details

Description

Natuurinclusieve Landbouw is bedoeld als ontwikkelingsrichting voor de mainstream landbouw, maar is nog niet mainstream. Dit project onderzoekt de factoren die de keuzes van boeren beïnvloeden en versterkt daarmee de kennisbasis. Het resultaat is:

  • Een beter inzicht in factoren die een rol spelen bij keuzes van boeren om een natuurinclusieve koers voor hun bedrijf in te slaan (gedrag), met een focus op de rol van culturele normen.
  • Een analytisch kader voor het beter begrijpen van gedrag van boeren in relatie tot culturele normen binnen de boerengemeenschap.
  • Aanknopingspunten voor beleid (van overheden en/of andere actoren) dat boeren effectief ondersteunt in een natuurinclusieve ontwikkeling.

Dit is input voor PBL-producten Natuurverkenning, Lerende evaluatie natuurpact en Balans van de leefomgeving, met als uiteindelijk doel aanbevelingen te doen voor beleid.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1831/12/19