Barometer agrarische bedrijven (BO-43-115-003, BO-43-014.01-003, BO-20-019-046)

Project: EZproject

Project Details

Description

Het project beschrijft marktontwikkelingen, prijzen van inputs en outputs en berekent saldo-ontwikkelingen van gestandaardiseerde bedrijven in veehouderijsectoren. De ontwikkeling van de sierteeltsector wordt beschreven aan de hand van veilingomzetten en exportgegevens. De Barometer is eenvoudig bereikbaar via www.agrimatie.nl en wordt tweemaandelijks geactualiseerd.

StatusActive
Effective start/end date1/01/1631/12/21