Barometer agrarische bedrijven (BO-43-014.01-003, BO-20-019-046)

Project: EZproject

Description

De barometer agrarische bedrijven toont het economisch reilen en zeilen van specifieke groepen bedrijven en sectoren binnen de Nederlandse land- en tuinbouw. Het project  is gericht op marktontwikkelingen, prijzen van inputs en outputs en saldo-ontwikkelingen van enkele standaardbedrijven in veehouderijsectoren. De ontwikkeling van de sierteeltsector wordt beschreven aan de hand van veilingomzetten en exportgegevens. De Barometer is eenvoudig bereikbaar via www.agrimatie.nl en wordt tweemaandelijks geactualiseerd.

StatusActive
Effective start/end date1/01/1631/12/19