Bacteriële ziekten en zoönosen (WOT-01-002-039, WOT-01-002-005.02)

Project: EZproject

Project Details

Description

Dit betreft o.a. miltvuur, longziekte (besmettelijke bovine pleuropneumonie), malleus, tularemie, psittacose, Q-fever, en botulisme. Botulisme en tularemie zijn tevens aangifteplichtige aandoeningen bij de mens. Hieronder valt het onderhouden van de nodige basisexpertise op dit gebied en het up to date houden van diagnostische methoden, typeringsmethoden en dierziektekennis.

Daarnaast wordt binnen dit project aandacht besteed aan andere zoönotische agentia, o.a. Chlamydia, anders dan C. psittaci (o.a. C. abortus), Leptospira, en Yersinia pestis.

Het project beoogt tevens de diagnostische en dierziekte expertise in stand te houden om o.a. exportonderzoek te kunnen uitvoeren voor aandoeningen waarvan een aantal onderzoeken per jaar relatief laag is. Het gaat om serologisch onderzoek van Leptospirose, Toxoplasma gondii, Mycoplasma mycoides ss mycoides SC (Contagious Bovine Pleuropneumonia).

StatusActive
Effective start/end date1/01/0831/12/23

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.