B8 Ruwvoerkwaliteit en emissiereductie CH4 + NH3 (BO-43.10-002-014, BO-43-105-057)

Project: LNV project

Project Details

Description

De Klimaat Envelop streeft voor de melkveehouderij naar 30% reductie in zowel methaan als ammoniakemissie. Het voerspoor kan een belangrijke reductiebijdrage leveren. Uit de resultaten van voorgaande KE projecten is gebleken:

  • Dat ca. 60-70% van de enterische methaanemissie in NL melkveerantsoenen afkomstig is van ruwvoeders (dominant zijn gras, grassilage en snijmaissilage).
  • Dat de reductiepotentie van het niet-ruwvoerdeel van het rantsoen (grofweg de voeraankopen) onvoldoende is om het reductiedoel te realiseren, waardoor aanvullende emissiereductie via sturing van de ruwvoerkwaliteit essentieel is.
  • Dat de NL melkveehouder (nog) geen eisen stelt aan / niet stuurt op de methaanemissie uit ruwvoeders. Dat geldt in mindere mate ook voor ammoniakemissie.
  • Dat de huidige emissieschatting voor de methaanemissie van grasproducten onvoldoende robuust is over de gehele breedte van de in Nederland voorkomende kwaliteiten.

Bij het adresseren van het ‘vergeten’ van de ruwvoerkwaliteit in het verzilveren van de reductiepotentie van het voerspoor bleek dat de NL melkveehouder geen handvatten heeft om te sturen op een ruwvoerkwaliteit die resulteert in zowel een lage methaan- als de ammoniakemissie. De boodschap om ruwvoeders met een lage methaanemissie te telen kan daarom nog niet vertaald worden in effectieve en praktisch toepasbare maatregelen. In verschillende KE projecten wordt gezocht naar handelingsperspectief op dit punt. De vraag om betere handvatten is daarmee concreet. Dit project richt zich op het generen van handvatten (éénduidig en effectief), waarmee de reductiepotentie van ruwvoeders (beter) verzilverd kan worden.

StatusActive
Effective start/end date1/01/2231/12/24