B7 Methaan en ammoniak emissie in de varkenssector verder omlaag door aanpak van het voerspoor (BO-43.10-002-012, BO-43-105-051)

Project: EZproject

Project Details

Description

Naast huisvestingsmaatregelen en aanpassing van mestmanagement op het varkensbedrijf, kan gerichte aanpak via de voeding en voerstrategie methaanvorming in het dier, het methaan vormend vermogen van mest en de emissie van ammoniak uit varkensmest beïnvloeden. In dit project wordt kennis en onderzoek over effecten van voersamenstelling en op precisievoeding en circulariteit gebaseerde voerstrategieën op het methaan vormend vermogen en ammoniak emissie uit mengmest (mengsel van mest en urine) geëvalueerd en geïntegreerd. Integratie vindt plaats in een rekentool waarmee dit potentieel voor verschillende voeders en voerstrategieën kan worden doorgerekend. De meest veelbelovende maatregelen om methaan en ammoniakuitscheiding integraal te verlagen worden in de praktijk geëvalueerd.

StatusActive
Effective start/end date1/01/2231/12/23