AVP: introductiekansen en preventie (AVIP) (KB-37-003-017)

Project: EZproject

Project Details

Description


Een uitbraak van AVP zal grote gevolgen hebben voor de Nederlandse varkenssector. De kans dat AVP Nederland bereikt via legaal transport van dieren of dierlijke producten of via migratie van wilde zwijnen, wordt op dit moment als klein ingeschat. Het is echter onduidelijk in hoeverre andere introductieroutes bijdragen aan de kans op een eerste uitbraak van AVP in Nederland. Het doel van dit project is om de belangrijkste routes voor introductie van AVP in de Nederlandse varkenssector of wilde zwijnenpopulatie vanuit Oost-Europa in kaart te brengen, informatie te verzamelen om de kans op introductie via deze routes te beoordelen, en preventieve maatregelen te identificeren en evalueren.

De focus zal hierbij liggen op minder bekende routes gerelateerd aan bijvoorbeeld transport, reizigers en jacht op wilde zwijnen. Na een inventarisatie van mogelijke introductieroutes via literatuurstudie en expert consultatie zal een ‘scenario tree model’ gebouwd worden met voor iedere introductieroute de stappen die nodig zijn om een uitbraak in Nederland te veroorzaken. Om dit model te vullen zal informatie verzameld worden uit databases, interviews met stakeholders en enquêtes onder doelgroepen. Vervolgens zal met het model de introductiekans van AVP in Nederland beoordeeld worden voor de verschillende introductieroutes, waarna deze routes geprioriteerd kunnen worden. Waar mogelijk gebeurt dit kwantitatief, anders kwalitatief. Daarnaast zal een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd worden om belangrijke kennishiaten te identificeren. De resultaten van de risicobeoordeling zullen in een workshop gepresenteerd worden aan stakeholders. Tevens zullen in deze workshop potentiële preventieve maatregelen worden geïdentificeerd. De uitkomsten van het onderzoek zullen gebruikt worden om het ministerie te adviseren over preventieve maatregelen om de introductiekans van AVP in Nederland te verlagen.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1931/12/22