Aviaire influenza en NCD (WOT-01-002-035, WOT-01-003-012)

Project: EZproject

Project Details

Description

Doelstelling van het project is expertise en diagnostiek te onderhouden. Expertise is nodig om gevraagd of ongevraagd adviezen met betrekking tot preventie en controle van de ziekten te kunnen geven vanuit een wetenschappelijk veterinair standpunt. Voor de controle van de ziekten is snelle en nauwkeurige bevestiging van de diagnostiek in het laboratorium in geval van verdenkingen een bittere noodzaak. Daarom worden diagnostische testen in stand en up-to-date gehouden onder ISO norm 17025. Indien nodig worden nieuwe testen geïmplementeerd, ontwikkeld of gevalideerd.

StatusActive
Effective start/end date1/01/0831/12/23

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.