Project Details

Description

Bij het ontwikkelen van autonome robots spelen maatschappelijke en sociale waarden een belangrijke rol. Ook is het belangrijk rekening te houden met de eisen die de dynamische omgeving van planten, obstakels en dieren opleggen. Door dit mee te nemen in het ontwerpproces, wordt dit een value sensitive design. De maatschappij en de technologie moet veranderen om van de innovatie een succes te maken. Deze co-evolutie betrekt ook de voorkeuren van de eindgebruikers van de zelflerende robots. De technische innovatie is gekoppeld aan sociale innovatie, waarbij we kunnen bijdragen aan de maatschappelijke en business doelen. Vanuit het technologie perspectief is het nodig om zelflerende en lerende robots te ontwikkelen, op basis van data gedreven en data hongerige lerende algoritmen. Denk hierbij aan deep reinforcement learning en ook aan methoden die veel sensordata nodig hebben om robot acties uit te voeren. Voor het autonoom navigeren worden algoritmes gebruikt die van services gebruik maken die data uitwisselen.

StatusActive
Effective start/end date1/01/1931/12/23

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.