Authenticiteit / traceerbaarheid (KB-15-001-014, KB-06-001-020)

Project: EZproject

Project Details

Description

De markt van biologische producten groeit snel. Ook dit jaar is er weer meerdere malen melding gemaakt van fraude met biologische producten. Om die reden is er behoefte aan ontwikkeling en validatie van analytische methoden die onderscheid kunnen maken tussen biologische en conventioneel geteelde producten. Deze methoden zullen essentieel gereedschap zijn voor certificeerders en controlerende instanties om de credibility van de biologische sector in de EU te versterken.

Het doel van het project is de ontwikkeling van analytische methoden om onderscheid te maken tussen biologische tomaten en granen, en hun producten na processing. De producten worden door partners geteeld en er worden verschillende instrumentele technieken toegepast die resulteren in vingerprintachtige data. Op basis van deze vingerprints wordt getracht onderscheid te maken tussen de biologische en reguliere producten. Uiteindelijk worden datasets gekoppeld om te onderzoeken of op die wijze nog beter onderscheid gemaakt kan worden. Het onderzoek zal gepubliceerd worden in wetenschappelijke tijdschriften en in vakbladen. Daarnaast zullen er protocollen van de methoden beschikbaar komen.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1031/12/14

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.