ASFV (WOT-01-003-115)

Project: LNV project

Project Details

Description

Afrikaanse varkenspest (AVP) is een infectieziekte die veel voorkomt in wilde zwijnen en een groot risico vormt voor de varkenshouderij. De ziekte heeft een groot negatief effect op de gezondheid en welzijn van de dieren en heeft daarnaast ook grote gevolgen voor de vleesindustrie en gerelateerde industrieën. De meeste geïnfecteerde dieren overleven de infectie niet. Het Afrikaanse varkenspest virus (AVPV) komt oorspronkelijk uit Afrika, maar verspreidt zich sneller dan verwacht naar Azië en Europa, waaronder EU landen. De complexiteit en de variabiliteit van het virus maken het moeilijk om een vaccin te maken. Daarnaast is het virus ook erg goed in het onderdrukken van een immuunreactie in zijn gastheer. Bovendien is er ook nog geen geschikte cellijn gevonden om het virus (of een vaccin) in te produceren en te onderzoeken. Momenteel worden primaire monocyten of alveolaire macrofagen gebruikt voor de productie van AVPV. Daarom is de ontwikkeling van een varkenscellijn nodig om de natuurlijke omgeving van AVPV te behouden. Deze cellijn kan dan gebruikt worden om het virus in te repliceren en om levend-geattenueerde vaccins te produceren.

Genetische modificatie met bijvoorbeeld CRISPR zorgt ervoor dat elk gen in een genoom tegelijk onderzocht kan worden. Dit maakt het mogelijk om te onderzoeken welke gastheer en virus factoren belangrijk zijn in de infectie. De combinatie van single-cell sequencing zorgt ervoor dat bepaald kan worden welke van deze factoren belangrijk zijn in progressie van de infectie. Wij zullen gebruik maken van deze technieken om een duidelijker beeld van AVPV infecties in de gastheer in combinatie met het virus zelf te schetsen. Dit zal leiden tot de identificatie van belangrijke virale factoren die de ontwikkeling van een goed vaccin verder zullen helpen. Daarnaast kunnen we ook bepalen welke gastheer factoren belangrijk zijn voor infectie om een goede productie cellijn te ontwikkeling.

StatusActive
Effective start/end date1/01/2331/12/24