Art 11 GVB beschermde gebieden (BO-43-116.01-005, BO-43-021.02-026)

Project: EZproject

Project Details

Description

Om visserijmaatregelen vast te leggen voor Nederlandse en buitenlandse vissers in Nederlandse wateren, worden procedures gevolgd zoals beschreven in art 11 van het Europese Gemeenschappelijke Visserijbeleid (GVB). In dit project wordt bijgedragen aan de GVB artikel 11 procedure, door het opstellen van achtergronddocumenten met daarin de ecologische onderbouwing voor de sluiting, de verwachte effecten op het herstel van natuurwaarden, een beschrijving van de visserij, en de impact op de visserij.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/2031/12/22

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.