Arbovirus en congenitale afwijkingen (KB-21-006-021)

Project: EZproject

Project Details

Description

Nagenoeg alle zoönotische arbovirussen behoren tot één van de volgende drie virus families: BunyaviridaeTogaviridae of Flaviviridae. Hoewel leden van deze virusfamilies in veel aspecten verschillen, delen zij ook opvallend veel overeenkomstige eigenschappen met betrekking tot hun interacties met de gastheer. De belangrijkste hiervan zijn het vermogen om neurologische aandoeningen en geboorteafwijkingen te veroorzaken.

In dit project zullen de interacties van drie voor Nederland geprioriteerde arbovirussen met de drachtige ooi en de foetus worden onderzocht d.m.v. experimentele infecties. Aangezien met name virussen van de families Bunyaviridae en Flaviviridae worden geassocieerd met geboorteafwijkingen, zullen wij ons in dit project beperken tot deze families. Eén van deze virussen, Rift Valley fever virus (RVFV, familie Bunyaviridae, genus  Phlebovirus), is reeds aangifteplichtig. Hoewel de overige twee virussen, het Wesselsbron virus (WESSV, familie Flaviviridae, genus Flavivirus) en Shuni virus (SHUV, familie Bunyaviridae, genus Orthobunyavirus), op dit moment niet aangifteplichtig zijn, zouden uitbraken van deze zoönotische arbovirussen in Nederland veel onrust en economische schade kunnen veroorzaken.   

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1731/12/17