Antarctica onderzoek en CCAMLR (WOT-04-009-047.04, WOT-04-009-036, WOT-04-009-003, WOT-04-003-002)

Project: EZproject

Project Details

Description

Nederland is sinds 1990 stemgerechtigd lid van het Antarctisch Verdrag. Stemgerechtigde leden zijn volgens dit verdrag verplicht tot een aanzienlijke en permanente onderzoeksinspanning in Antarctica. De Nederlandse overheid heeft de taken verdeeld over verschillende ministeries, waaronder LNV. Naast stemrechtbehoud heeft het onderzoek het doel een bijdrage te leveren aan bescherming en beheer van de natuur, door onderzoek en de inbreng van daarin ontwikkelde kennis in bijv. werkgroepen en commissies van het Antarctisch Krillverdrag (CCAMLR). Nederland is op basis van de wetenschappelijke input in 2019 formeel lid geworden van CCAMLR. Het onderzoek van Wageningen Marine Research richt zich op het Antarctisch voedselweb in de zee-ijszone. Deze specialisatie resulteert in een internationaal erkende betekenis van het Nederlands onderzoek voor visserijbeheer onder CCAMLR, en levert daarmee de basis voor een formele rol van Nederland in het CCAMLR verdrag. Onderzoekers nemen actief deel aan CCAMLR werkgroepen en Scientific Committee bijeenkomsten. Projectinformatie wordt voor een breed publiek beschikbaar gesteld via de dossiers van Wageningen Marine Research www.wur.eu/antarctica en  www.wur.nl/zuidpool.

StatusActive
Effective start/end date1/01/0831/12/21