ANIMO (KB-33-001-015)

Project: EZproject

Project Details

Description

Animo wordt gebruikt in ex-ante evaluaties van b.v. mestbeleid, het waterkwaliteitsbeleid (KRW) en regelgeving op regionale en nationale schaal. Daarmee is Animo een belangrijk model voor de ministeries van LNV en I&W, provincies en waterschappen om verantwoordingsrapportages te kunnen opstellen en verkenningen van effecten van maatregelen te kunnen uitvoeren (bijv. klimaatadaptief draineren van veengebieden; milieueffecten van verbetering bodemkwaliteit door aanvoer organische stof) .

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1831/12/19