Analyse- en evaluatiekader maatschappelijke betrokkenheid (WOT-04-010-036.87)

Project: LNV project

Project Details

Description

Dit project ontwikkelt bouwstenen voor een evaluatie en begrippenkader om beleidsinterventies gericht op het vergroten en verder brengen van maatschappelijke natuurinitiatieven te evalueren. Het analyse- en evaluatiekader is bedoeld om gebruikt te worden bij de Evaluatie van het Natuurpact 2019 en de Balans van de Leefomgeving 2018 en 2020. Het project borduurt voort op voorwerk uit 2016 en ander onderzoek binnen o.a. WOt en vindt plaats in nauwe afstemming met aanpalende projecten. In interactie met beleidsbetrokkenen wordt het kader getest en verder ontwikkeld. In het project Evaluatie Natuurpact worden vervolgens met betrokkenen keuzes gemaakt welke onderdelen uit het kader in de evaluatie worden gebruikt.

 

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1731/12/17