AMR analyse (KB-37-003-054)

Project: EZproject

Project Details

Description

Een cruciaal aspect van bestrijding van antimicrobiële resistentie (AMR) is monitoring van AMR in de veehouderij, dit wordt uitgevoerd door het Nationaal Referentie Laboratorium van AMR in dieren bij Wageningen Bioveterinary Research (WBVR), in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), volgens Europese regelgeving. Dit monitoringsysteem resulteert in waardevolle data die jaarlijks worden gerapporteerd in MARAN. De afgelopen jaren is de hoeveelheid data sterk toegenomen. De analyse van de data kost veel tijd en de rapportage is vooral beschrijvend. Er is daarom behoefte aan een meer geautomatiseerde verwerking van de data met bijbehorende statistische analyses. Hierdoor zal de kwaliteit en de efficiëntie van de analyse toenemen, en de interpretatie van resultaten verbeteren. Het doel van dit project is om een tool te ontwikkelen waarbij de data analyse meer geautomatiseerd en gestandaardiseerd uitgevoerd kan worden. Hierbij kan ook onderliggende informatie opgenomen worden in de analyse. De uitkomsten van deze tool zullen de interpretatie van de data analyse verbeteren en daarmee zorgen voor een betere onderbouwing van de conclusies over AMR trends, waardoor het langjarig effect van het Nederlandse beleid op het gebied van AMR reductie nauwkeuriger kan worden gemeten. Deze tool sluit aan bij het huidige WOT-T programma Antibiotica resistentie (WOT-01-002-003.02).

StatusActive
Effective start/end date1/01/2231/12/23