Amazing Grazing (BO-22.02-012-003)

Project: LNV project

Project Details

Description

Het in 2012 onder het innovatiecontract gestarte project Amazing grazing wil sector en samenleving inspireren op bedrijfssystemen van 2025, met grensverleggende oplossingen voor beweiden. Amazing grazing richt zich op het creëren van een nieuwe mindset, inspelend op verbazing, onderzoekend  en resultaten. In het project worden onder andere ervaringen van inspirerende (internationale) melkveehouders breed gecommuniceerd, worden twee of drie vernieuwende bedrijfsconcepten gevisualiseerd, beschreven en beoordeeld op duurzaamheid en wordt een symposium georganiseerd over de kennis- en innovatieopgaven voor de komende jaren bediscussieerd. Het project Amazing grazing zal nauw afstemmen met andere weidegangprojecten uit het programma Duurzame Zuivelketen (Autograssmilk, Satelietbeelden/graslandmanagement, Kengetallen weidegang en Lerende netwerken weidegang). Dit project betreft strategisch/toegepast onderzoek en levert een bijdrage aan de doelen van de Duurzame Zuivelketen onder het thema weidegang.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1331/12/14