Project Details

Description

In het kader van de transitie naar een duurzamere productie van levensmiddelen/diervoeders zullen nieuwe ingrediënten en componenten in de voedsel-/voederketen verschijnen (bv. door hergebruik en opwaarderen van afval- en zijstromen die ontstaan bij reguliere voedselproductie). Om de veiligheid en gezondheidsbevorderende eigenschappen van deze voedselgerelateerde stoffen te kunnen beoordelen zonder onnodige dierproeven, wil dit project een proefdiervrije toolbox ontwikkelen waarmee zowel positieve als negatieve effecten kunnen worden bepaald. Door de expertise van verschillende kenniseenheden binnen WUR te combineren kunnen we deze toolbox op een effectieve en efficiënte manier ontwikkelen. In lopende projecten is WUR al bezig met het opzetten en implementeren van alternatieve modellen, zoals in vitro assays die specifieke effecten van stoffen detecteren (bijvoorbeeld DNA-schade) en in vitro modellen die de spijsvertering simuleren om de biologische beschikbaarheid te schatten. Dit project richt zich echter op de ontwikkeling van meer geavanceerde innovatieve modellen op basis van gekweekte mini-organen uit stamcellen (de zogenaamde organoïden) en in silico modellen (computermodellen) die systeem-biologische interpretatie en voorspellingen mogelijk maken. Middels deze activiteiten draagt het project bij aan de WUR-onderzoeksthema's voedselveiligheid, gezondheid van de consument, ziektepreventie, sociale acceptatie van nieuwe ontwikkelingen in ons voedselsysteem, maatschappelijk verantwoorde innovatie en dierenwelzijn.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1931/12/22

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.